ควินัวแดง

ควินัวสีแดง
เมล็ดควินัวชนิดนี้จะมีสีแดงเข้ม แต่หากนําไปทําให้สุก สีจะจาง
ลงเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล แต่ข้อดีของควินัวสีแดงคือ เมื่อทําให้สุก
รูปร่างของเมล็ดจะไม่เปลี่ยนไปจากเดิมมากนัก จึงนิยมใช้ใส่ใน
สลัด หรืออาหารที่ต้องการความสวยงามของเมล็ด

ควินัว (Quinoa) หรือ คีนัว เป็นธัญพืชจากต่าง
ประเทศ ที่พบมากในแถบอเมริกาใต้ อุดมไปด้วย
ประโยชน์และ คุณค่าทางอาหารจนได้รับฉายาว่า 
ซุปเปอร์ฟู้ด (Super Food) เป็นพืชในตระกูลข้าว 
เม็ดเล็กๆ กลมๆ 
฿330
ฟรีค่าจัดส่ง
ท่านจะได้รับสินค้าภายในวันที่ Wed, May 29