Loading...

Organic

ออร์แกนิค คืออะไร อาหารออร์แกนิค คือกระบวนการทำเกษตรอินทรีย์ที่การผลิตมาจาก ธรรมชาติ 100% เมล็ดพันธ์ต้องไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม ไม่ใช้สารเคมี เพื่อเร่งการเจริญเติบโต ปล่อยให้มีการเจริญเติบโตเป็นไปโดยธรรมชาติทั้งยัง ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย เพราะเมื่อเราเลิกใช้สารเคมีดินก็จะเริ่มดี และมีไส้เดือนที่ส่งผลดีต่อดินกลับมา ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพดีตามไปด้วย สิ่งเหล่านี้คือที่มาของคำว่า ออร์แกนิค ออร์แกนิคเป็นหนึ่งในแนวทางสู่การมีสุขภาพดีควบคู่ไปกับการรักษาสิ่ง แวดล้อมให้ยั่งยืน ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพและห่วงใยสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้“ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคซึ่งผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100%” จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกไปสู่การมีสุขภาพดีตามความหมายของนิยามอันเก่าแก่ “You are what you eat”

ประโยชน์ของผงคาเคา

ผงคาเคาดิบก็คือเมล็ดโกโก้ที่ผ่านการบดแบบเย็น (cold-pressed) วิธีนี้จะช่วยรีดไขมันออก จากคาเคา และคงไว้ซึ่งเอนไซม์แต่โกโก้นั้นผ่านการบดที่อุณหภูมิสูง ซึ่งทำให้คุณค่าและ ประโยชน์ของโกโก้หายไป Cacao Powder สามารถนำไปผสมในนมอัลมอนด์น้ำเต้าหู้กาแฟ หรือผสมในเครื่องดื่ม สมูทตี้แพนเค้ก