Loading...

Dried Fruits

ผลไม้อบแห้ง ก็คือ ผลไม้สดที่ถูกดูดน้ำออก แล้วนำไปถนอมอาหาร แม้จะนำไป ถนอมอาหารแต่สารอาหารที่อยู่ในผลไม้แห้งก็ยังมีเท่ากับผลไม้สด เป็นวิธีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายและเกลือแร่ที่มีอยู่ ในผลไม้ไม่ทำให้เกิดการสูญเสียวิตามิน มากกว่าแนวทางแปรหนทางอื่น และ สามารถเสริม วิตามินเข้าไปในการผลิตได้ง่าย มีอายุการเก็บรักษายาวนานและ ตลอดไปหากเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม

เนรมิตพื้นที่หน้าลิฟท์แก้วของห้าม MAYA (เมญ่า) ที่สุดแห่งไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จุดนัดพบแห่งพลังสร้างสรรค์ของความบันเทิงเหนือจินตนาการ เป็นบูธ Baboonuts ที่อลังการงานสร้างมากๆ แต่ก่อนที่จะไปพบ Hi-Light ของงาน ทาง Baboonuts ก็ได้เปิดฉากโชว์ผลิตภัณฑ์เพื

เนรมิตพื้นที่หน้าลิฟท์แก้วของห้าม MAYA (เมญ่า) ที่สุดแห่งไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จุดนัดพบแห่งพลังสร้างสรรค์ของความบันเทิงเหนือจินตนาการ เป็นบูธ Baboonuts ที่อลังการงานสร้างมากๆ แต่ก่อนที่จะไปพบ Hi-Light ของงาน ทาง Baboonuts ก็ได้เปิดฉากโชว์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดย Baboonuts