Loading...

Tea

ชา เป็นผลผลิตทางเกษตรกรรมจากใบ ยอดอ่อน ดอก และก้าน นำมาผ่านกรรมวิธีแปรรูปหลากหลาย "ชา" ยังหมายรวมถึงเครื่องดื่มกลิ่นหอมที่ทำจากพืช ตากแห้งชนิดต่าง ๆ นำมาชงหรือต้มกับน้ำร้อน ชา เป็นเครื่องดื่มที่มีผู้บริโภคมากที่สุดเป็นอันดับสอง ของโลก รองจากน้ำ

บาบูนัท ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมBest Biz & Products Awards 2019พัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ