Loading...

Tea

ชา เป็นผลผลิตทางเกษตรกรรมจากใบ ยอดอ่อน ดอก และก้าน นำมาผ่านกรรมวิธีแปรรูปหลากหลาย "ชา" ยังหมายรวมถึงเครื่องดื่มกลิ่นหอมที่ทำจากพืช ตากแห้งชนิดต่าง ๆ นำมาชงหรือต้มกับน้ำร้อน ชา เป็นเครื่องดื่มที่มีผู้บริโภคมากที่สุดเป็นอันดับสอง ของโลก รองจากน้ำ

สินค้าใหม่ มีจำหน่ายที่LINE @baboonut

มีจัดจำหน่ายเฉพาะออนไลฯ์เท่านั้น สนใจ@baboonut